Harmónia hudby a slova, ktorá nasleduje cieľ najvyššej umeleckej syntézy – aj takto možno opísať Piesňové cykly Eugena Suchoňa v novej vokálnej dimenzii. Jedinečná nahrávka vznikla z potreby prezentovať energiu Suchoňovej tvorby, ukázať silu jeho diela, do jedného času a priestoru sústrediť posolstvo autorovho genius loci. Piesňové cykly, rovnako ako ďalšia nahrávka s názvom Klavírne dielo – Complete works for piano 1928 – 1984, vychádzajú na margo významného, 110. výročia skladateľovho narodenia.Eugen Suchoň Piesňové cykly

1 BAČOVSKÉ PIESNE (1929) · Shepherd’s Songs 6:13

2 – 6 NOX ET SOLITUDO (1932), cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester

na básne Ivana Krasku op. 4 · Song cycle for Mezzo-soprano and Orchestra

on Poems by Ivan Krasko, Op. 4 11:56

7 – 11 AD ASTRA (1961), päť piesní pre soprán a orchester na básne Štefana

Žáryho op. 16 · Ad astra, Five Songs by Soprano and Orchestra on Poems

by Štefan Žáry, Op. 16 14:54

12 – 14 POHĽAD DO NEZNÁMA (1977), tri piesne pre vyšší hlas a orchester na básne

Petra Štilichu · Look into the Unknownn, Three Songs for Higher Voice

and Orchestra on Poems by Peter Štilicha 9:56

15 – 17 TRI PIESNE (1984), pre bas a orchester na básne Miroslava Válka, Petra

Štilichu a Jána Smreka · Three Songs for Bass and Orchestra on Poems

by Miroslav Válek, Peter Štilicha and Ján Smrek 15:28

Total time: 58:50

Bas | Bass · Jozef Benci (1) · Mezzosoprán | Mezzo-soprano · Terézia Kružliaková (2 – 6)

· Soprán | Soprano · Simona Houda-Šaturová (7 – 11) · Tenor · Pavol Breslik (12 – 14)

· Bas | Bass · Gustáv Beláček (15 – 17) · Symfonický orchester Slovenského rozhlasuEugen Suchoň: Piesňové cykly

 • Kód produktu: 4052
 • Dostupnosť: Skladom
   • 13,00€
   • 5,00€

   • bez DPH: 4,17€