• Ensemble Ricercata

Profilové CD rezidenčného súboru Rádia Devín.Na dvoch CD s interpretačnou pečiatkou súboru Ensemble Ricercata nájdu poslucháči skladby Ilju Zeljenku, Juraja Beneša, Ivana Paríka, Tadeáša Salvu a Juraja Pospíšila.„Bola to predovšetkým snaha zachytiť dvojročné obdobie ansámblu, v ktorom sme boli rezidenčným súborom Rádia Devín. Je to veľmi dobrý a prospešný projekt."opisuje koncept novinky vydavateľstva Hudobný fond Ivan Šiller, umelecký vedúci súboru Ensemble Ricercata. Okrem členov Ensemble Ricercata sa na nahrávke predstavili huslista Milan Paľa, klarinetista Ronald Šebesta, sopranistka Helga Varga Bach a cimbalistka Enikő Ginzery. „Chceli sme nahrať predovšetkým hudbu, ktorá nebola zaznamenaná na CD nosičoch. To bol kľuč, ktorý sme si zvolili. Sústredili sme sa na troch autorov. Ilju Zeljenku, Ivana Paríka a Juraja Beneša." dodáva Ivan Šiller k dramaturgii nahrávky, ktorá si vyžiadala dva CD nosiče. 

Ensemble Ricercata
umelecký vedúci: Ivan Šiller

CD 1

1.Juraj Pospíšil – Concertino pre čembalo a dychové kvinteto op. 42 
Ivan Šiller-čembalo; Daniel Havel-flauta; Jan Souček-hoboj; Ronald Šebesta-klarinet;
Jan Hudeček-fagot; Jan Musil-lesný roh

Ivan Parík - 2 Árie na fragmenty textu Stabat mater pre soprán a klavír
2.  Ária I    

3.  Ária II  

Helga Varga Bach-soprán; Ivan Šiller-klavír

Ilja Zeljenka – Trio pre husle, violončelo a klavír
4. Andante sostenuto  

5. Moderato                

David Danel-husle; Balász Adorján-vilončelo; Ivan Šiller-klavír

6.  Juraj Beneš - For Instance Black Pony  
Ronald Šebesta-basetový roh
  
7. Tadeáš Salva - Prelúdium a fúga pre klarinet, violončelo a klavír    
Ivan Šiller-klavír; Ronald Šebesta-klarinet; Andrej Gál-violončelo

CD 2


1. Ilja Zeljenka – Sonáta č. 4 pre klavír venovaná 17. novembru 1989   
Ivan Šiller-klavír

 Ivan Parík  - Čas odchodov, diptych pre vyšší hlas a klavír na básne Milana Rúfusa
2. Jesenné stádo  

3. Babie leto)       

Helga Varga Bach-soprán; Ivan Šiller-klavír

Juraj Beneš - Musique pour Grock č. 3 per violino, viola e violoncello
4.
= 120    
5.
= 60     
6.
= 132  
Milan Paľa-husle; Peter Dvorský-viola; Balász Adorján-violončelo

Ivan Parík – Listy, päť drobných skladieb pre klavír
7. Pokojne a jemne         

8. Opäť jemne                 

9. Jemne a pokojne         

10. S pocitom nostalgie   

11. Pokojne, s nehou       
     
Ivan Šiller-klavír

12. Tadeáš Salva - Slovenské concerto grosso č. 4    
Ivan Šiller-klavír; Ronald Šebesta-klarinet; Andrej Gál-violončelo; Ivica Gabrišová-flauta;
Milan Paľa-husle


Ensemble Ricercata

  • Kód produktu: SF00982131
  • Dostupnosť: Skladom
      • 14,50€

      • bez DPH: 12,08€