Slovenská scéna world music od Ľubice Zajacovej Záborskej je muzikologická publikácia, ktorá prináša prvý pohľad na problematiku súčasnej hudobnej kultúry s názvom world music do roku 2009.

V prvej časti knihy sa dozviete o mnohých spôsoboch chápania fenoménu world music vo svetovej i domácej odbornej spisbe a nazriete aj do historických súvislostí predchádzajúcich jeho vzniku. Jadro publikácie je zamerané na hudobno-teoretickú analýzu vybranej vzorky slovenskej scény world music s notovými príkladmi a formovými i rytmickými schémami, ktoré smeruje k definovaniu tohto hudobného fenoménu na Slovensku.

počet strán: 208

vydalo: Mgr. Dušan Ondriaš - Coolart, Bratislava 2009

ISBN: 978-80-969080-3-5

Ľubica Zajacová Záborská: Slovenská scéna world music

  • Kód produktu: 6123
  • Dostupnosť: Skladom
      • 8,00€

      • bez DPH: 7,27€