Slovenská scéna world music od Ľubice Zajacovej Záborskej je muzikologická publikácia, ktorá prináša prvý pohľad na problematiku súčasnej hudobnej kultúry s názvom world music od roku 2009.

V prvej časti knihy sa dozviete o mnohých spôsoboch chápania fenoménu world music vo svetovej i domácej odbornej spisbe a nazriete aj do historických súvislostí predchádzajúcich jeho vzniku. Jadro publikácie je zamerané na hudobno-teoretickú analýzu vybranej vzorky slovenskej scény world music s notovými príkladmi a formovými i rytmickými schémami, ktoré smeruje k definovaniu tohto hudobného fenoménu na Slovensku.

počet strán: 208

vydalo: Mgr. Dušan Ondriaš - Coolart, Bratislava 2009

ISBN: 978-80-969080-3-5

Ľubica Zajacová Záborská: Slovenská scéna World Music

  • Product Code: 6123
  • Availability: In Stock
  • 8.00€

  • Ex Tax: 7.30€