Posolstvo duchovnej tvorby sa v časoch pretlaku mainstreamovej hudby javí ako takmer bezvýznamné. A predsa sa nájdu tvorcovia, ktorí si dôležitosť tohto odkazu uvedomujú. Skladateľ Pavol Malovec sa s chuťou zhosťuje neľahkej úlohy a uvádza tak do života svoju CD novinku, ktorá vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.Všetky skladby, ktoré vznikali postupne od 90tych rokov, si zachovávajú svoj hlboký intímny ráz s väčšími či menšími zmenami a vzruchmi. Nahrávku s čisto sláčikovým inštrumentálnym zastúpením otvára sólová skladba Musica per viola v podaní violistu Petra Zwiebela. Ostatné štyri skladby zaznievajú v interpretáciách slovenských hudobníkov, v zastúpení niektorých členov Muchovho kvarteta (Pavla Muchu, Juraja Tomku a Jozefa Ostroluckého) a violončelistu Borisa Bohóa. Inštrumentálna línia je pretkaná vokálnymi vstupmi, ktoré skladateľ zveril sopranistkám Jane Pastorkovej, Petre Noskaiovej a Hilde Gulyás. „Sú to tri speváčky, z ktorých každá má inú farbu hlasu. Každá ale dokázala vystihnúť to určité chvenie hudby, ktorú som napísal,“ komentuje Malovec.   
1. Musica per viola 11:20

Peter Zwiebel | viola

2. Agnus Dei per soprano e due violoncelli 15:06

Jana Pastorková | soprano • Boris Bohó | cello

Pavol Mucha | cello

3. Victimae paschali laudes per soprano e tre stromenti 11:20

Petra Noskaiová | soprano • Juraj Tomka | violin

Peter Zwiebel | viola • Pavol Mucha | cello

4. Ave maris stella per soprano e due stromenti 12:33

Jana Pastorková | soprano • Juraj Tomka | violin

Pavol Mucha | cello

5. Magnificat per soprano e tre stromenti 14:58

Hilda Gulyás | soprano • Juraj Tomka | 1st violin

Jozef Ostrolucký | 2nd violin • Pavol Mucha | cello

Total time: 66:08

Pavol Malovec: Sequentia

  • Kód produktu: 5846
  • Dostupnosť: Skladom
      • 15,00€

      • bez DPH: 12,50€