Contact Us

Our Location

Hudobný fond
Hudobný fond
predajňa Musica Slovaca
Medená 29
811 02 Bratislava 1
Slovenská republika
View Google Map
Telephone
0903 436 730 | 02/59207422

Opening Times
Kamenná predajňa a notový archív
Otvorené
PONDELOK - STREDA: 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00
ŠTVRTOK: 11:00 - 13:00 14:00 - 17:30
PIATOK: 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00

musicaslovaca@hf.sk


Contact Form